-Om deel te nemen aan de wandelingen hoef je geen lid te zijn. Je bent even welkom.
Maar toch willen we jou héél graag aanmoedigen om je lid te laten maken.
Als je het rekensommetje maakt zal je zien dat het tal van voordelen biedt en het lidgeld uiteindelijk GRATIS is (zie verder).
-Het lidmaatschap bij onze wandelclub, via “Gezinssport Vlaanderen”, is steeds per kalenderjaar.
Dit wil zeggen van 1 januari tem. 31 december.
-Indien je je aansluit als nieuw lid in de loop van het jaar, dan ben je lid tem. 31 december van het respectievelijke jaar.
(een voorbeeld: indien je je nieuw lid laat maken in april 2022…dan loopt jouw lidmaatschap tot en met 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 moet je het lidgeld terug vernieuwen) 

 

Voordelen als lid:

 • Verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid & lichamelijke ongevallen tijdens de activiteit, alsook op weg naar of terugweg van de activiteit. Bekijk hier:  Verzekeringspolis ‘OP WEG’ – (1 okt 2021)
 • Je ontvangt het interessante driemaandelijks tijdschrift “HUP ! magazine” met allerlei sportinformatie.
 • Het lidgeld wordt door de mutualiteit volledig terugbetaald (uitgezonderd Bond Moyson: betaalt max. 12,5€ terug). Dus uiteindelijk het kost jou niks !! 
 • Bijdrage op de wandeling:
  leden “Gezinssport Vlaanderen”: 0,5€/pers  (-18 jaar: gratis)
  niet-leden: 1,5€/pers (-18 jaar: 0,5€/pers)
 • Mooie korting op ons jaarlijks wandelweekend & jaarlijks etentje.
 • Korting bij activiteiten van andere clubs aangesloten bij “Gezinssport Vlaanderen”.
 • Als club geven we ook meer uitstraling indien we een groot aantal leden hebben.

 

Hoe breng je het lidgeld voor 2022 in orde:

 • Lees eerst vooraf eens de verzekeringspolis ‘Op weg’ (zie link hierboven) van “Gezinssport Vlaanderen” zodat je goed geïnformeerd bent
 • Stort het juiste bedrag (15 € per persoon indien je ouder bent dan 18 jaar –
  10€ per
  persoon indien je jonger bent dan 18 jaar)
   op onderstaande zichtrekening:

  • Wandelclub Lijnstappers OVL.
  • BE13 8909 5429 6539
  • mededeling:  naam & voornaam – lidgeld 2022 – attest mutualiteit (naam opgeven)
   BELANGRIJK: wil je een attest voor de mutualiteit betreffende terugbetaling van het lidgeld?
   Vermeld in de mededeling de
    naam van je mutualiteit 
 • Wij zorgen voor de verdere administratieve afhandeling.
 • Van zodra het bedrag op onze zichtrekening staat is de vernieuwing van jouw lidmaatschap volledig in orde.
  De nieuwe lidkaart wordt jou persoonlijk bezorgd op de wandelingen of per post.
  Hou er zeker rekening mee dat dit soms een maand kan duren.
 • Via mail  bezorgen we je een deels ingevuld attest.
  Uiteraard enkel als je dit aangevraagd hebt (vermelden in mededeling bij betaling lidgeld).
  Print het attest, vul het verder in en bezorg het aan je ziekenfonds.
  Een snelle manier van werken.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed