– Graag gebruiken we zoveel mogelijk het systeem van carpooling (uit ecologisch oogpunt) om zich naar de startplaats van de wandeling te begeven.

carpool

 

Enkel op aanvraag (om reden van privacy publiceren we deze NIET op de website) ontvangen jullie een lijst met contactgegevens van collega’s.
Mogelijks wonen jullie in dezelfde buurt en kunnen jullie afspreken om samen te rijden.

 

Principe kostendelend rijden:
De persoon welke de wagen bestuurt ontvangt een bijdrage van degenen welke meerijden:
            0,20€/km gedeeld door het aantal inzittenden
Dit is trouwens een principe welke diverse wandelclubs hanteren.

Carpoolplaatsen:
-Tegen eind febr 2020 willen we in de 4 windstreken carpoolplaatsen voorzien welke met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Van hieruit rijden we dan samen naar de startplaats van de wandeling.
Meer info hierover volgt.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed